Latest stories

 • in

  Công nghệ chuỗi khối & nền kinh tế số Việt Nam 2019

  sencoiniex

  Nền kinh tế thế giới đang thay đổi một cách sâu rộng dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Hoạt động kinh tế không chỉ đơn thuần là việc trao đổi hàng hóa giữa người với người nữa mà giờ đây còn dựa trên các công nghệ kỹ thuật số. Nền kinh […] More

 • in ,

  BC.Game Ước mơ lớn của dân đỏ đen

  bc game hướng dẫn chơi game

  Vâng, ước mơ lớn nhất của dân đỏ đen đó chính là một cuộc chơi hoàn toàn công bằng, vai trò của nhà cái hoàn toàn chỉ là tổ chức cuộc chơi và không có quyền quyết định kết quả của cuộc chơi. Nếu có cuộc chơi ấy và có sẵn máu đỏ đen trong […] More