Thanh toán quảng cáo Facebook Ads với thẻ Payoneer

Thanh toán quảng cáo Facebook Ads với thẻ Payoneer

Cho Đi Để Nhận Lại

Thẻ Payoneer cũng giống như chiếc thẻ visa hay master khác, các bạn cũng có thể sử dụng thẻ Payoneer để thanh toán quảng cáo Facebook Ads.

Các bước thực hiện như sau:

Bước 1: Truy cập vào Ads Manager theo đường Link sau:

https://www.facebook.com/ads/manager/billing/payment_methods

Bước 2: Nhấn nút Add Payment Method

Facebook Ads the Payoneer

Bước 3: Nhập thông tin thẻ Payoneer của bạn bao gồm:

  • Credit Number: 16 chữ số mặt trước thẻ
  • Card type: Master Card
  • Expiration Date: ngày hết hạn thẻ
  • Security Code (CVV): 3 chữ số mặt sau thẻ

Facebook Ads the Payoneer-add Payment

Bước 5: Nhấn Submit

Tương tự, các bạn cũng có thể sử dụng thẻ Payoneer để thanh toán các quảng cáo Online khác như Google AdwordsBing Ads.

Chúc các bạn thành công

Cho Đi Để Nhận Lại

Hỏi Đáp

Bình Luận

mm

Trung Văn Hoàng

Bản thân thích được học hỏi những người tài giỏi hơn mình. Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm Online để ai cũng có thể làm được.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares