KTS Trade Coin Kiếm Tiền Số
NEO múc giá hiện tại 165 sl dưới 162 tp 18-20-22-25
cho kèo đúng lúc BTC up,ae có thể DCA khi giá về 153-158,sl toàn bộ dưới 15.Dài hạn Neo khá ổn nhưng với tình hình BTC lên xuống kiểu này ko thể đánh Alt ae ạ,ae nào tin tưởng Neo ko cut thì cứ đánh theo chiến lược trê