KTS Trade Coin Kiếm Tiền Số
Múc CMT 53 sl siêu ngắn dưới 51 hold đc thì hold,sell min 30%,CMT khả năng đã chạy hết sóng giảm chính bước vào chu kì tăng mới