FTM -1 token được giao dịch trên toàn sàn nhỏ suốt 1 năm giờ mới lên Binance,dự kiến vẫn sẽ có đẩy giá dù ở Kucoin nó đã x2,ae tham khảo chứ cũng đừng quá fomo