KTS Trade Coin Kiếm Tiền Số
https://www.facebook.com/groups/TienSo/permalink/2292836257441759/
hiều ae theo kèo TRX hôm nọ,lúc nó ra tin và pump ko chốt hỏi còn giữ đc ko thì ad trả lời là vẫn có nhé,đã đến điểm DCA như kèo đã cho,lủng sl mới cut