Twogap có tiềm năng ngang với ATOM.

Twogap với ý tưởng kết nối các thị trường tài chính khác để tăng thêm vốn chảy vào thị trường crypto, đồng thời xây dựng một liên minh giao dịch (cross chain alliance) để tăng thanh khoản cho các sàn giao dịch. Mô hình này tạo điều kiện cho các doanh nghiệp và đơn vị địa phương xây dựng một sàn giao dịch sở tại theo mô hình của Cross Chain Alliance. Các sàn địa phương khi đó sẽ là cổng kết nối, hoạt động giao dịch sẽ thông qua Twogap và giao dịch diễn ra trên các sàn lớn, hiểu đơn giản là một giao thức để liên thông giữa các sàn. Lợi ích của việc này là tăng thanh khoản của các sàn giao dịch, tránh được các vấn đề pháp lý, tiếp cận được thêm nhiều khách hàng. Ý tưởng này được các chuyên gia của Bitfinex đánh giá cao, do cơ chế như 1 con virus, lan truyền đến mọi ngõ ngách của thị trường.

Do được xây dựng trên nền tảng của Cosmos – nên việc tích hợp vào các sàn lớn là rất đơn gỉan. Twogap đã ký cam kết với khoảng 45% sàn giao dịch trên thế giới, là một bước tiến mạnh mẽ tr