BTC khả năng về 48-49 nhé ae.Hiện tại ad ko cầm 1 con Altcoin nào,Ae nên ngồi ngoài quan sát chứ nói thật Alt xấu quá,chưa thấy đảo chiều chưa nên mua