KTS Trade Coin Kiếm Tiền Số
Photo
BTC/USDT - Binance
Sau khi có 1 pha giảm 6% chỉ trong 1 cây H1 làm alt rụng sml thì rất nhanh chóng BTC đã rút chân rất nhanh và đóng nến H4 trên tất cả hỗ trợ của nó,tạm thời cho 1 tín hiệu hồi trong trung hạn nếu không có cây H4 nào đóng dưới 3880.
- Ae nào đã thoát và chưa vào hàng thì an toàn đợi đóng nến D vào 7h sáng ngày mai,nếu vẫn đóng trên 3950 thì an toàn để ae đánh Alt,đóng dưới thì ngồi im quan sát.
- Ae nào còn hàng Alt thì tìm điểm DCA nếu đang lỗ,lãi thì nâng stop loss lên entry bảo toàn vốn.