Latest stories

  • in

    TIN SỐC 6

    Người đứng đầu Ripple đã nói về việc ký hợp tác với Libra của Facebook, trong khi đó Western Union thì công bố đang test mạng RippleNET. -> Theo ông anh họ mình làm ở dự an Libra. Thì CEO của Ripple đã gửi vài thùng Sâm Panh đến cho CEO dự án #Libra để […] More