Latest stories

  • in

    RIPPLE XRP SẼ LÀ TIÊU CHUẨN

    “Tôi đã gặp một cơn ác mộng khủng khiếp đêm qua. Vào năm 2023, tôi lên twitter, có vẻ như mọi người đều nói điều tương tự về XRP như họ đã nói vào năm 2019: “XRP sẽ lên mặt trăng sau 3 ngày nữa!” XRP đã sẵn sàng để thoát moon!” “Tại sao XRP […] More