Latest stories

  • in

    ĐIỂM TIN TRƯA NGÀY 15/06/2019

    Nếu mọi người theo dõi và tìm hiểu về Vitalik Buterin thì mọi người sẽ thấy đây là thiên tài không chỉ về lập trình, mà anh ta còn nắm rõ về các quy luật kinh tế, điều mà sẽ khiến cho #ETH sẽ tung nóc trong tương lai. Nếu mọi người còn phân vân […] More