Cách Google Ứng Dụng Mạng Nơ-ron Nhân Tạo Vào Dịch Thuật Tự Động

Như đã đã đề cập ở bài viết trước (Machine learning – Trí Tuệ Nhân Tạo ảnh hưởng tới làm SEO thế nào) Google Dịch là một sản phẩm trí tuệ nhân tạo nổi...