Latest stories

  • in

    UPDATE CHUỖI THÔNG TIN 06/07/2019

    Peter Schiff chủ tịch của Schiffgold từng công khai chỉ trích #Bitcoin. -> Hiện tại ông thừa nhận mình sở hữu #BTC. Cùng với 1 số bình luận có vẻ thân thiện với #crypto. Nhật Bản là quốc gia đầu tiên trên thế giới công nhận #Bitcoin, lúc đọ họ đang là nền kinh tế […] More