Hướng Dẫn tạo file client secrets.json cho Google/Youtube API V3 – 2017

Trong thời gian vừa qua, mình nhận thấy xuất hiện khá là nhiều ứng dụng Web cũng như phần mềm Window hỗ trợ các bạn làm kiem tien Online qua con đường là kiếm tiền...