Latest stories

  • in

    Twogap – IEO mở màn của sàn giao dịch Bitforex.

    Twogap là một dự án crypto còn mới nhưng đã có tham vọng muốn giúp thị trường thoát khỏi bẫy quy mô trung bình. Bẫy quy mô trung bình ám chỉ tình trạng vốn hoá thị trường chỉ dao động quanh mức 100 – 200 tỷ đô, chưa tạo được những bứt phá theo mong […] More