Ethereum Hard Fork Metropolis/Byzantine và Một Số Lưu Ý Cho Các Nhà Đầu Tư

Mạng lưới Ethereum sẽ trải qua một cuộc Hard Fork Metropolis tại Block thứ 4.37 triệu (4 370 000), có thể sẽ xảy ra trong khoảng thời gian giữa 12:00 giờ UTC và 13:00 UTC...