Latest stories

  • in

    VŨ TRỤ CỦA FACEBOOKCOIN MANG TÊN LIBRA.

    Cuộc chơi chỉ mới bắt đầu, nhìn vào vũ trụ này có thể thấy Facebook đã rút ra bài học lớn từ Facebook Credit năm 2009. -> Và đây là 1 cái bơm chưa từng có cho thị trường crypto  -> 6-2019 Facebookcoin WP -> 22-7-2019 BAKKT -> 2020 #BTC Halving -> 2020 Facebookcoin -> #KTS tuyên bố mùa uptrend […] More