Latest stories

  • in

    ĐIỂM TIN SÁNG NGÀY 14/06/2019

    Visa, Mastercard, PayPal và Uber đều ủng hộ tiền điện tử mới của Facebook. Theo WST thì các tập đoàn trên đều bỏ ra 10tr $ để chạy 1 nút của Facebookcoin. Stripe, Booking.com và MercadoLibre cũng được những nguồn tin thân cận cho rằng đã tham gia dự án. -> Như vậy mặc dù […] More