Latest stories

  • in

    UPDATE THÔNG TIN CRYPTO NGÀY 18/07/2019-3

    Warren Davidson – Một nghị sĩ thuộc hạ viện, một gương mặt triển vọng cho tương lai tiền điện tử. Ông đã định nghĩa một thuật ngữ mới “Shjtcoin”. Nói là mới nhưng thực ra anh em chúng ta đã dùng quen mồm cmn rồi. Những với giới chính khách nó là mới. Shjtcoin không […] More