Latest stories

  • in

    Bitcoin Lightning Networks sẽ phát triển mạnh mẽ vào năm 2019

    Bitcoin Lightning Networks sẽ phát triển mạnh mẽ vào năm 2019 Mặc dù thị trường tiền điện tử hầu như không khởi sắc kể từ ngày đầu năm mới,các giải pháp phát triển mạng lưới  Bitcoin vẫn tiếp tục phát triển, mở rộng, bắt đầu từ năm 2019 với một tiếng nổ lớn: LightNing Network- […] More