Latest stories

  • in

    UPDATE THÔNG TIN NGÀY 03/07/2019

    Quốc hội Mỹ gửi thư yêu cầu Facebook dừng phát triển Thiên Bình – Libra. #Bitcoin trở lại 11k2$ -> Cho đến khi nó đạt 20k tất cả mọi người bắt đầu FOMO loạn cả lên. #XRP đang tạo ra nhiều mối quan hệ hơn bao giờ hết. Và giá #XRP vẫn còn rất rẻ. […] More