Segwit và Segwit2x là gì? Cuộc chiến BTC, BCH, BTU Mang Tên Bitcoin 01/08/2017

Càng đến gần ngày 1/8 thì các thuật ngữ cũng như tranh luận liên quan đến Segwit, Segwit2x, Bitcoin Cash, Bitcoin Unlimited càng trở nên nóng bỏng và rõ rệt. Theo yêu cầu nhiều bạn...