Latest stories

  • in

    Tấn công 51%: Hiểu lầm và sự thật

    Tấn công 51%: Hiểu lầm và sự thật Cuộc tấn công nổi tiếng nhất vào sự đồng thuận của PoW có lẽ là cuộc tấn công chi tiêu gấp đôi(Double Spending) – Hiểu đơn giản là kẻ tấn công có thể tự ý hoàn thành nguyên một khối (và do đó nguyên một hoặc nhiều […] More