Bitcoin Gold là gì? Cách Nhận BTG Coin Miễn Phí Khi Hard Fork Chia Tách Từ Bitcoin

Trong thời gian gần đây, cộng đồng nói chung cũng như nhóm Kiếm Tiền Số nói riêng đang tích cực tích trữ Bitcoin sẵn sàng cho sự kiện chia tách 25/10/2017 để nhận thêm...