Latest stories

  • in

    BITCOIN NĂM 2025

    Chuyện kể rằng, vào năm 2025 khi BTC một lần nữa bước lên đỉnh mới, có 1 người gặp tôi và nói nhờ có anh chia sẻ mà em đã thoát được kiếp nghèo, sau đó dúi vào tay tôi 10 BTC. Lúc đó cũng ko biết làm thế nào, tiền nhiều để làm gì? […] More