Latest stories

  • in

    UPDATE THÔNG TIN NGÀY 04/07/2019

    Pullback về dưới 10k chỉ là 1 cú lừa huyền thoại, nó làm cho mọi người sao nhãng đợt tăng giá khủng khiếp sắp tới. Mọi người nói rằng chỉ có cá cũ chơi với nhau, mọi người nói rằng chỉ là volume ảo, mọi người nói rằng sẽ về 6k-7k…. -> Nhìn chung theo […] More