Tối ưu CPC với Báo cáo Cụm từ tìm kiếm-Search Term Report

Báo cáo Cụm từ tìm kiếm (Search Term Reports) là một trong những nguồn số liệu quan trọng dùng để đánh giá chất lượng chạy chiến dịch chạy quảng cáo của bạn. Loại báo cáo...