in ,

Huobi blockchain – Phân Tích Dữ Liệu Tiền Điện Tử (26/09 – 03/10)

huobi news blockchain bigdata crypto

Cho Đi Để Nhận Lại

Thông tin Số liệu về Tiền Điện Tử chính:

  1. Số lượng ví Bitcoin đang hoạt động đã tăng 0.6% đạt 3.49 triệu; tổng khối lượng giao dịch của mạng lưới Bitcoin tăng 1%; trong khi số lượng các giao dịch lại 1.9%.
  2. Số lượng ví Ethereum giảm 1.7% xuống còn 970.000, tổng khối lượng giao dịch trong mạng lưới Ethereum đã giảm 21.1% còn 10.33 triệu ETH.
  3. Ethereum có một lượng lớn mã nguồn đã được cập nhật lên Github, trong đó Go-Ethereum có thêm 3440 dòng mã nguồn.
  4. BTC, NANO và XLM là những đồng tiền điện tử phổ biến nhất trên Reddit.

huobi news blockchain bigdata crypto

  • Dữ liệu mạng xã hội

BTC, ETH, EOS vẫn là xu hướng chính tại Trung Quốc, trong khi BTC, Nano, Stellar lại dẫn đầu thế giới. Trong mục sự kiện, các cụm từ “Smart contract”, “Contract” và “phi tập trung” được tìm kiếm nhiều nhất ở Trung Quốc, trong khi “Ví”, “Bot”, và “Bảo mật” là nhiều nhất trên thế giới; trong mục sàn giao dịch và KOL, “Huobi”, “Li Xiaolai” và “Okex” được tìm nhiều nhất ở Trung Quốc, trong khi ở thế giới là các từ “Coinbase”, “Binance” và “HitBTC”.

  • Dữ liệu giao dịch trên thị trường

Thị trường trong khoảng thời gian này, thì giá đã tăng nhiều hơn và ít bị giảm xuống nhiều. BCH tăng nhiều nhất lên đến 23.2% và Monero giảm nhiều nhất đạt 1.1%. BTC ít biến động nhất trong khoảng 0.0016 s.d, Ripple biến động nhiều nhất trong khoảng 0.008 s.d. Các đồng tiền điện tử thuộc top 10 đều có những thay đổi giá đáng kể, ngoại trừ Monero.

1. Dữ liệu trên Blockchain

1.1 Các địa chỉ ví bitcoin đang hoạt động

Số lượng các địa chỉ ví Bitcoin đã tăng 0.6% đạt 3.49 triệu

huobi news blockchain bigdata crypto

Số lượng địa chỉ ví mới giảm 3.8% từ 1.40 triệu xuống còn 1.35 triệu. Số lượng địa chỉ ví còn tiếp tục hoạt động tăng 10% từ 500,000 lên 550,000. Số lượng địa chỉ bắt đầu hoạt động trở lại tăng 1.3%.

huobi news blockchain bigdata crypto

Các số liệu trong ảnh được tính bằng hàng nghìn

1.2 Giao dịch của Bitcoin

Tổng khối lượng giao dịch của mạng Bitcoin là 6.53 triệu BTC, tăng 1% từ 6.46 triệu BTC từ thời gian trước. Có tổng cộng 1.66 triệu giao dịch, giảm 1.9%. Khối lượng giao dịch trung bình tính trên một giao dịch của mạng Bitcoin là 3.93 BTC, giảm 3% so với tuần trước.

huobi news blockchain bigdata crypto

Khối lượng trao đổi BTC (tính bằng hàng triệu)

huobi news blockchain bigdata crypto

Số lượng các giao dịch trong mạng BTC (tính bằng hàng triệu)

1.3 Tốc độ giao dịch của Bitcoin

Trung bình một giây có khoảng 2.75 giao dịch Bitcoin, giảm 0.05 so với thời gian trước.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.4 Phí giao dịch của Bitcoin

Tổng số phí giao dịch trên mạng Bitcoin đã tăng từ 129.9 lên 154.8 BTC. Phí giao dịch trung bình đạt 0.00009 BTC, giảm 19.1% so với thời gian trước.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.5 Lượng phân bổ Bitcoin

Lượng phân bổ số lượng BTC không có nhiều thay đổi. 10 ví lớn nhất đang giữ 5.85% tổng số Bitcoin, giảm 1bps so với thời gian trước; 900 ví lớn tiếp theo giảm 2bps; 900 ví này chiếm số % tăng 6 bps; tất cả những ví khác giữ 63.85% tổng số Bitcoin, tăng 3 bps so với thời gian trước.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.6 Các giao dịch lớn của Bitcoin

Theo Huobi định nghĩa các “giao dịch cực lớn” là những giao dịch có giá trị từ 10.000 BTC trở lên, và những giao dịch lớn nằm trong khoảng từ 1000 – 10.000 BTC. Trong thời gian này, đã có 5 giao dịch cực lớn trên mạng Bitcoin, tổng giá trị đạt 75.000 BTC. Số lượng các giao dịch lớn tăng từ 396 lên 383.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.7 Phân bổ khối lượng giao dịch Bitcoin

Khố lượng các giao dịch nằm trong khoảng từ 100 đến 1000 BTC tăng từ 1.60 lên 1.85 BTC, chiếm 28.4% tổng khối lượng giao dịch BTC trong khoảng thời gian này.

huobi news blockchain bigdata crypto

Lượng giao dịch chia theo khối lượng (theo hàng nghìn)

huobi news blockchain bigdata crypto

Phân bổ giao dịch bitcoin trong tuần.

1.8 Sự thay đổi số BTC trong 30 địa chỉ ví lớn nhất

Tuần này, trong số 30 địa chỉ ví lớn nhất, có 1 số đã có một thay đổi lớn về số BTC, đó là giao dịch chuyển BTC từ ví lạnh của Bitfinex với tổng số 1.748 BTC.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.10 Các giao dịch Ethereum

Tổng khối lượng giao dịch trên mạng Ethereum giảm 21.1% xuống còn 10.33 triệu ETH trong tuần này. Số lượng giao dịch trong mạng Ethereum tuần này giảm 3.2% còn 3.38 triệu. Khối lượng giao dịch trung bình trong tuần đạt 3.06 ETH, giảm 18.5% so với tuần trước đó.

huobi news blockchain bigdata crypto

Tổng lượng giao dịch trên ETH (hàng triệu)

huobi news blockchain bigdata crypto

Tổng số các giao dịch của ETH (hàng triệu).

1.11 Tốc độ giao dịch của ETH

Tốc độ trung bình trên mạng Ethereum trong tuần giảm còn 5.6, giảm 0.2 so với tuần trước đó.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.12 Phí giao dịch Ethereum

Tổng số phí giao dịch trên mạng Ethereum gỉam từ 13.000 xuống còn 11.000 trong tuần, phí giao dịch trung bình là 0.0033, giảm 8.8%.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.13 Phân bổ số lượng Ethereum

10 ví lớn nhất giữ 12.6% tổng số ETH, tăng 1 bps so với tuần trước đó; 90 ví tiếp theo giữ 24.31%, gỉam 8 bps; 900 ví tiếp theo nữa không có sự thay đổi; những ví còn lại giữ 37.78%, tăng 18 bps so với tuần trước đó.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.14 Các giao dịch lớn của ETH

Huobi định nghĩa “giao dịch cực lớn” là những giao dịch trị giá trên 50.000 ETH, “giao dịch lớn” là các giao dịch trong khoảng 10.000 đến 50.000 ETH. Tuần này, đã có 3 giao dịch cực lớn. Các giao dịch lớn trên mạng ETH không thay đổi là 59 giao dịch so với tuần trước đó.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.15 Sự thay đổi của 30 ví Ethereum lớn nhất

Tuần này, trong số 30 ví lớn nhất, có 4 ví đã có thay đổi lớn, trong đó có 3 ví đã tăng thêm ETH và 1 ví giảm đi. Số ETH nhận được nhiều nhất là của các ví thuộc các sàn giao dịch lớn, đặc biệt là Bitfinex với 12.3 triệu ETH được chuyển ra.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.16 Các giao dịch EOS

Số lượng giao dịch trên mạng EOS đạt 8.64 triệu (tính cả chuyển khoản, tạm giữ/ chi trả RAM, tạm giữ CPU), tăng 13.6% so với tuần trước nhưng kéo dài tụt giảm tuần thứ 5 liên tiếp.

huobi news blockchain bigdata crypto

1.17 Sử dụng RAM và phần trăm bầu chọn trên EOS

Sử dụng RAM trên EOS đạt 60.88% tuần này (so với 63.09% tuần trước), và những địa chỉ đã bầu cho Blockproducers chiếm 39.12% trong tổng số 341.024 địa chỉ (tăng 0.57% tương đương 7.699 địa chỉ so với tuần trước.)

huobi news blockchain bigdata crypto

Sử dụng RAM

huobi news blockchain bigdata crypto

Phần trăm bầu chọn

2. Dữ liệu mạng xã hội

2.1 Phân tích các từ khoá (Trung Quốc)

Huobi sử dụng NLP Word Cloud để phân tích từ ngữ nhằm lấy được những từ khoá và hiểu được ý kiến chung từ cộng đồng crypto trực tuyến lớn nhất Trung Quốc là 8btc.com. Chúng tôi chia những từ khoá làm 3 mục: Tiền điên tử, sự kiện và sàn giao dịch lớn/ ý kiến của những nhân vật quan trọng.

Trong mục tiền điện tử, NLP Word Cloud đưa ra 3 từ “Hợp đồng thông minh”, “Hợp đồng” và “Phi tập trung” là 3 từ dẫn đầu trong tuần. “Hợp đồng thông minh” chủ yếu là về những hướng dẫn phát triển hợp đồng thông minh của EOS; “Hợp đồng” liên quan đến những vấn đề của những nền tảng hợp đồng tương lai như OKEX và Bitmex; “Phi tập trung” là về  việc Oneroot ra mắt sàn giao dịch phi tập trung bethumb.io chung với Bithumb, sàn giao dịch lớn nhất Hàn Quốc.

Trong mục Trao đổi/ Ý kiến lãnh đạo, NLP Word Cloud đưa ra 3 từ “Huobi”, “Li Xiaolai” và “OKEX”, các thảo luận liên quan đến Huobi và OKEX liên quan đến những vấn đề trong giao dịch hàng ngày, thảo luận về “Li Xiaolai” tập trung vào tuyên bố rằng ông sẽ không đầu tư vào các dự án blockchain nữa.

huobi news blockchain bigdata crypto

Đã có 1 sự thay đổi lớn trong những chủ đề nóng trong tuần, trong số các chủ đề thuộc 3 nhóm trên, “Ontology”, “Wu Jihan”, “NEO”, “Graphene” và “Zhao Dong” tăng nhiều nhất, trong khi các chủ đề “XLM”, “Xu Mingxing”, “Ripple”, “Sharding” và “DAG” giảm nhiều nhất.

huobi news blockchain bigdata crypto

Các chủ đề được quan tâm trên 8btc.com

huobi news blockchain bigdata crypto

Các chủ đề ít được quan tâm trên 8btc.com

2.2 Phân tích các từ khoá (Thế giới)

Huobi cũng đồng thời sử dụng NLP để phân tích chuyên mục cryptocurrency trên reddit để hiểu hơn về những chủ đề và những ý kiến của cộng đồng thế giới, Huobi cũng chia ra làm 3 mục: Tiền điện tử, sự kiện và sàn giao dịch lớn/ ý kiến của những nhân vật quan trọng.

Trong mục tiền điện tử, NLP đưa ra 3 từ BTC, NANO và Stellar là 3 đồng tiền được chú ý nhiều nhất trong tuần. Đối với Bitcoin, các cuộc thảo luận chủ yếu xoay quanh giá cả và những chiến thuật trong giao dịch; đối với NANO, thảo luận xoay quanh việc “Hệ thống thanh toán KITE sẽ hỗ trợ NANO pay”; thảo luận về Stellar chủ yếu xoay quanh “Stellar ra mắt sàn giao dịch đầu tiên trên thế giới.”

Trong mục sự kiện, NLP đưa ra 3 từ “Ví”, “Bot người máy” và “chứng khoán” là những từ được quan tâm nhiều nhất trong tuần. “Ví” chủ yếu là về tần suất của những vụ cướp tiền điện tử và những cách để bảo vệ ví; “chứng khoán” thì xoay quanh sự phát triển trong tương lai của những token chứng khoán; “bot” nói nhiều về việc sử dụng người máy trong những giao dịch định lượng.

Trong mục sàn giao dịch/ nhân vật quan trọng, NLP đưa ra “Coinbase”, “Binance” và “Hitbtc” là những từ được trao đổi nhiều nhất, chủ yếu là những chủ đề chung của người dùng trên từng nền tảng.

huobi news blockchain bigdata crypto

Có một sự thay đổi lớn trong những chủ đề chính của tuần này, các chủ đề về “BCH”, “Hitbtc”, “lightning”, “satoshi” và “xã hội” tăng nhiều nhất, trong khi đó các chủ đề về “pow”,”quy định”, “nodes”, “mainnet” và “chính phủ” giảm nhiều nhất.

huobi news blockchain bigdata crypto

Các chủ đề được quan tâm trên reddit

huobi news blockchain bigdata crypto

Các chủ đề ít được quan tâm trên reddit

2.3 Các hoạt động liên quan đến mã nguồn trên github

Trong tuần này, ETH, ADA và XMR là những dự án hoạt động mạnh nhất; BTC, ETH và EOS là những dự án fork nhiều nhất; ETH, ADA và DASH là những dự án có nhiều mã nguồn được đưa lên nhất; BTC, IOTA và TRX là các dự án có nhiều vấn đề nhất; ETH, BTC và EOS là những dự án có nhiều sao nhất; NEO, EOS và BTC được quan sát nhiều nhất.

huobi news blockchain bigdata crypto

2.4 Hoạt động Telegram của EOS

Chúng tôi đánh giá cộng đồng của EOS bằng số lượng chat trong những nhóm cộng đồng về EOS trên Telegram được chọn từ trước: Nhóm EOS chính (cộng đồng tiếng Anh/ nhóm sinh thái), Giá EOS (nhóm tiếng Anh), EOS China (nhóm tiếng Trung). Số lượng chat trong cộng đồng telegram của EOS có sụt giảm nhẹ, từ 11.700 xuống 11.100 (EOS Trung quốc giảm 900, nhóm EOS chính và giá EOS tăng 300).

huobi news blockchain bigdata crypto

Số lượng tin nhắn trong các nhóm chính thức của EOS trên telegram (hàng nghìn).

huobi news blockchain bigdata crypto

Con số được chia ra (hàng nghìn).

3. Dữ liệu thị trường

3.1 Lợi nhuận\ Biến động giá

Tuần này, giá của những đồng tiền điện tử đã tăng cao và giảm ít. BCH tăng nhiều nhất lên đến 23.2%, còn Monero giảm nhiều nhất là 1.1%; về biến động giá, BTC biến động ít nhất trong khoảng 0.0016 s.d. (tính dao động mỗi 15 phút), XRP biến động nhiều nhất trong khoảng 0.008 s.d.

huobi news blockchain bigdata crypto

Lợi nhuận so với biến động giá.

3.2 Tương quan giá tiền điện tử

Tương quan là thước đo để đánh giá hướng đi của tiền điện tử. Ma trận bên dưới cho thấy tương quan Pearson và giá trị p được tính toán từ lịch sử của khối hàng ngày dựa trên trung bình giá của tuần trước. Tương quan giá tiền điện tử trong tuần này khá cao, ngoại trừ Monero, những đồng tiền khác đều di chuyển theo 1 hướng.

LTC và BTC có tương quan cao nhất là 0.98, tiếp theo là LTC và ADA với 0.97; Monero và Ripple thấp hơn là -0.02, ETH và Monero là 0.28.

huobi news blockchain bigdata crypto

Ma trận tương quan Pearson của 10 đồng tiền kỹ thuật lớn nhất.

Thông tin về Huobi Research:

Trung tâm nghiên cứu ứng dụng blockchain (Huobi Research) được thành lập vào tháng 4/2016 và bắt đầu việc nghiên cứu, tìm hiểu nhiều lĩnh vực trong kỷ nguyên blockchain vào tháng 3/2018. Huobi tập trung vào nghiên cứu công nghệ blockchain, phân tích ngành công nghiệp, phát minh ứng dụng và khám phá các hình mẫu kinh tế v.v…. Huobi Research hướng đến mục tiêu nghiên cứu nền tảng, đưa ra những nhận xét, đánh giá về những xu hướng của blockchain đến cộng đồng, nhằm mục đích đẩy mạnh sự phát triển của cả nghành công nghiệp.Sàn Binance: bắt đầu giao dịch mua bán Coin/Token/Airdrop trên sàn giao dịch lớn nhất thế giới (đăng ký ngay để được giảm 10% phí giao dịch)Bạn có đang gặp khó khăn về giao dịch và kiếm tiền trên thị trường tiền điện tử không? Cùng với đội ngũ giao dịch giàu kinh nghiệm: Nhóm giao dịch KTS ở đây để giúp bạn. Tham gia nhóm Trade Coin Margin KTS và Follow lệnh cùng chuyên gia theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn cần đăng ký 1 tài khoản sàn Binance theo đường Link KTS: https://www.binance.com/en/futures/ref/ktsmargin dùng đúng Link để được giảm 10% phí giao dịch (Bài viết hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây)

Bước 2: Chuyển 1 phần tài khoản (tối thiểu 1000 USDT) vào mục ví Future.

Bước 3: Điền Form đăng ký vào kênh Telegram để cập nhật thị trường và Tín hiệu Giao dịch độc quyền theo thời gian thực miễn phí: https://forms.gle/Wrfp448UhXWnUk2c8

Bước 4: Tham gia nhóm Chát Telegram thảo luận về thị trường Coin giữa các thành viên (đi 1 mình thì đi nhanh hơn nhưng đi nhiều người thì đi xa hơn): https://t.me/chatkts

Bước 5: Inbox trực tiếp cho t.me/adktsgroup cùng số điện thoại hoặc email mà bạn đã đăng ký để yêu cầu được vào nhóm và nhận quy tắc khi tham gia nhóm.Xem thêm giải pháp kiếm tiền Trading:

Các Sản Phẩm KTS Trading: Copy Trade Tín Hiệu Ban Admin Chuyên Gia

Nội Dung Này Đã Được Bảo Vệ Bản Quyền Bởi KTS Group (Kiếm Tiền Số) và DMCA. Mọi hình thức copy cần xin phép hoặc ghi rõ nguồn trungvanhoang.com

Rate this post

Cho Đi Để Nhận Lại

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Loading…

0

Written by Trung Nguyễn

Admin KTS Kiếm Tiền Số, một trong những cộng đồng về tiền điện tử lớn nhất Việt Nam. Chuyên gia đánh giá, phân tích các dự án ICO và tiền điện tử. Đam mê tìm hiểu những công nghệ, ý tưởng mới.

Christoph-Spengel

Gian lận Thuế Lớn nhất trong Lịch sử Châu Âu Vừa Được Phát Hiện

John Pfeffer

Bitcoin Sẽ Thay Thế Vàng Và Tăng Giá Lên 700.000 USD! Nhà Đầu Tư Lớn John Pfeffer Chia Sẻ