in ,

78% nguồn cung Bitcoin kém thanh khoản

Cho Đi Để Nhận Lại

Định lượng nguồn cung BTC thanh khoản/kém thanh khoản và mối quan hệ của nó với giá Bitcoin.

Chúng tôi phân tích các thực thể Bitcoin và phân loại chúng thành một trong ba loại thanh khoản: thanh khoản cao, thanh khoản và kém thanh khoản. Phương pháp luận của chúng tôi cho thấy rằng hiện tại 14,5 triệu BTC (78% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành) được nắm giữ bởi các tổ chức kém thanh khoản. Các phân tích của chúng tôi cũng cho thấy mối quan hệ rõ ràng giữa tính thanh khoản của Bitcoin và thị trường BTC. Các chỉ số được giới thiệu ở đây có trực tiếp trên Glassnode Studio .

Bởi Kilian Heeg và Rafael Schultze-Kraft.

Số lượng BTC có sẵn tại bất kỳ thời điểm nhất định nào đều được lập trình trước theo thiết kế của Bitcoin. Với 88,5% tổng nguồn cung đã được khai thác, tại thời điểm viết bài, nguồn cung lưu hành của Bitcoin là ~ 18,6 triệu.

Tuy nhiên, số lượng bitcoin thực sự có sẵn để mua và bán thấp hơn nhiều. Chúng tôi không chỉ có thể dự đoán rằng một lượng đáng kể BTC được khai thác sẽ bị mất vĩnh viễn (chúng tôi ước tính con số này là ~ 3 triệu BTC), mà khi Bitcoin ngày càng trở thành một kho lưu trữ giá trị và các nhà đầu tư hodl ngày càng nhiều, sử dụng nó như một tài sản trú ẩn an toàn để lưu trữ của cải, nguồn cung Bitcoin có tính thanh khoản thực tế có thể được dự kiến ​​sẽ thấp hơn đáng kể.

Định lượng tính thanh khoản của Bitcoin là điều cần thiết để hiểu thị trường của nó. Nếu nhiều bitcoin kém thanh khoản, cuộc khủng hoảng từ phía cung sẽ xuất hiện – điều này có tác động làm suy yếu áp lực bán của BTC trên thị trường. Hay nói cách khác: Sự gia tăng liên tục của bitcoin kém thanh khoản là một dấu hiệu cho thấy tâm lý ham muốn mạnh mẽ của nhà đầu tư và một tín hiệu tăng giá tiềm năng.

Định lượng tính thanh khoản của Bitcoin

Để định lượng trạng thái thanh khoản của Bitcoin, chúng tôi tập trung vào các thực thể Bitcoin. Các thực thể là các cá nhân hoặc tổ chức kiểm soát một tập hợp các địa chỉ trong mạng Bitcoin. Vì chính các thực thể kiểm soát nguồn cung, chính hành vi của họ sẽ xác định xem BTC của họ có đóng góp vào tổng thanh khoản hay không.

Ví dụ: hãy xem xét các nhà đầu tư dài hạn, những người giữ BTC của họ bị khóa trong ví lạnh với ý định giữ nó trong thời gian dài: BTC của họ thực tế đã bị loại bỏ khỏi phần thanh khoản của nguồn cung Bitcoin đang lưu hành và có thể truy cập để giao dịch. Ngược lại, các giao dịch với dòng tiền vào ra liên tục góp phần trực tiếp vào nguồn cung cấp thanh khoản.

Để đo tính thanh khoản của một đơn vị, chúng tôi sử dụng tỷ lệ giữa dòng tiền ra tích lũy (cumulative outflows) và dòng tiền vào tích lũy (cumulative inflows) trong vòng đời của thực thể. Tỷ lệ này có kết quả là một số L giữa 0 và 1, với các giá trị lớn hơn cho thấy tính thanh khoản cao hơn. Do đó, tính thanh khoản là mức độ mà một thực thể chi tiêu tài sản mà thực thể đó nhận được. Các thực thể thanh khoản là những thực thể tích trữ coin với dự đoán về sự tăng giá dài hạn của BTC.

Do đó, một HODLer không bao giờ bán (tức là chi tiêu bitcoin on-chain của họ) có L = 0. Mặt khác, một thực thể rất tích cực mua và bán BTC một cách thường xuyên, chẳng hạn như một sàn giao dịch, có giá trị tiệm cận là   L ~ 1.

Lưu ý rằng một thực thể bán toàn bộ vị trí của nó sẽ có giá trị là L = 1. Tuy nhiên, vì nguồn cung của nó trở thành 0 (vì thực thể đã sử dụng toàn bộ ngăn xếp của nó), nó sẽ không đóng góp vào phân tích.

Chúng tôi nhấn mạnh rằng chuyển khoản “nội bộ” không được tính trong cách tính L của chúng tôi. Chuyển khoản nội bộ là bitcoin được chuyển trong các địa chỉ được kiểm soát bởi cùng một thực thể. Việc tính đến điều này mang lại bức tranh chính xác hơn về tính thanh khoản thực tế, vì một thực thể không thể tăng L của mình chỉ thông qua chuyển khoản nội bộ. Một ví dụ là sự di chuyển của một lượng lớn BTC trong một sàn giao dịch – điều này xảy ra khi các ví lạnh mới được tạo hoặc các quỹ được cải tổ nội bộ.

Chúng tôi xác định ba loại thanh khoản khác nhau. Một thực thể được coi là:

  • không thanh khoản nếu:L < 0.25
  • thanh khoản nếu:0.25 ≤ L < 0.75
  • thanh khoản cao nếu:L ≥ 0.75

Tuy nhiên, như chúng tôi đã thảo luận trong công trình trước đây của mình về “Định lượng nguồn cung Bitcoin của người sở hữu ngắn hạn và dài hạn”, các ngưỡng phân loại rõ ràng như vậy có thể làm phát sinh hiện tượng giả trong dữ liệu kết quả khi các thực thể quan trọng đột ngột vượt qua ngưỡng. Trong khi các phương pháp tiếp cận liên quan đã được đưa ra, chúng tôi sử dụng một phương pháp luận ưu việt hơn bằng cách sử dụng trọng số từ các hàm logistic với các điểm trung tâm xung quanh các ngưỡng ( Hình 1 ) để phân bổ các lớp thanh khoản cho từng thực thể và có được sự chuyển đổi suôn sẻ giữa các loại thanh khoản.

Hình 1 – Hàm logistic cho thấy các trọng số đi vào phân loại nguồn cung Bitcoin thành thanh khoản cao, thanh khoản và kém thanh khoản.

Bằng cách phân phối nguồn cung của một thực thể vào ba nhóm thanh khoản theo các trọng số này, chúng tôi thu được lượng cung BTC kém thanh khoản, thanh khoản và có tính thanh khoản cao. Ví dụ: nếu một thực thể đã chi 25% tổng số BTC mà nó nhận được trong suốt thời gian tồn tại, thì số tiền mà họ nắm giữ sẽ đóng góp 50% vào thanh khoản và 50% vào nhóm không thanh khoản.

Các kết quả

Định lượng toàn bộ nguồn cung Bitcoin đang lưu hành bằng phương pháp trên, chúng tôi đưa ra kết quả với hình sau:

Hình 2 – Nguồn cung Bitcoin được phân loại là có tính thanh khoản cao, thanh khoản và kém thanh khoản theo thời gian.

Tại thời điểm viết bài các giá trị là:

  • Nguồn cung cấp kém thanh khoản: 14,5 triệu BTC
  • Nguồn cung cấp thanh khoản : 1,2 triệu BTC
  • Nguồn cung cấp có tính thanh khoản cao : 3 triệu BTC

Điều đó có nghĩa là khoảng 78% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành được coi là kém thanh khoản.

Chỉ có 4,2 triệu BTC (22%) có thể dễ dàng được mua và bán từ thị trường “lưu thông liên tục”.

Thật đáng để xem xét xu hướng này đã phát triển như thế nào trong quá khứ. Nhìn vào sự thay đổi của nguồn cung trong từng loại từ đầu năm 2020, chúng ta có thể thấy xu hướng tăng rõ ràng về tính kém thanh khoản của Bitcoin. Điều này cho thấy rằng thị trường tăng giá hiện tại được thúc đẩy bởi số lượng đáng kinh ngạc về tính thanh khoản.

Hơn 1 triệu BTC đã trở nên kém thanh khoản trong năm 2020.

Hình 3 – Sự thay đổi về BTC theo loại thanh khoản kể từ tháng 1 năm 2020.

Tính thanh khoản được đo lường thông qua phương pháp luận của chúng tôi có mối quan hệ rõ ràng với thị trường BTC. Nhìn vào sự thay đổi tích lũy của BTC thanh khoản so với BTC kém thanh khoản kể từ năm 2017 (Hình 4), cho thấy rằng nguồn cung kém thanh khoản có xu hướng giảm trong thị trường giá xuống và tăng trong thị trường tăng giá (và ngược lại đối với nguồn cung thanh khoản). Lưu ý trong đồ thị bên dưới đường cung thanh khoản màu cam có chứa cả phần thanh khoản và thanh khoản cao như đã xác định ở trên.

Hình 4 – Sự thay đổi BTC theo loại thanh khoản kể từ tháng 1 năm 2017. Lưu ý: Nguồn cung thanh khoản ở đây gồm thanh khoản + thanh khoản cao như đã xác định ở trên.

Một cách khác để xem xét điều này là thông qua sự tăng trưởng tương đối (%) của nguồn cung thanh khoản và kém thanh khoản, và nó liên quan như thế nào đến sự tăng trưởng của tổng cung luân chuyển ( Hình 5 ). Lưu ý rằng phần thanh khoản của nguồn cung đã có xu hướng giảm liên tục kể từ 9 tháng, giảm mức tăng trưởng từ 30% xuống 12% (được đo lường từ năm 2017).

Hiện tại chúng ta đang ở giai đoạn mà nguồn cung kém thanh khoản đang tăng hơn tổng nguồn cung luân chuyển. Một mô hình mà chúng tôi đã quan sát tương tự trong chu kỳ tăng giá năm 2017.

Phần kết luận

Chúng tôi giới thiệu một phương pháp luận mới để định lượng số lượng Bitcoin kém thanh khoản – và do đó tính thanh khoản có sẵn để giao dịch tại bất kỳ thời điểm nào.

Phân tích của chúng tôi cho thấy rằng hiện tại 78% nguồn cung Bitcoin đang lưu hành (14,5 triệu BTC) có thể được phân loại là kém thanh khoản. Một xu hướng đang gia tăng trong suốt năm 2020 và vẽ ra một bức tranh tăng giá tiềm năng cho Bitcoin trong những tháng sắp tới, vì ngày càng ít BTC có sẵn trong mạng để mua.

Hiểu tính thanh khoản của Bitcoin là một tín hiệu vĩ mô quan trọng cho thấy có mối quan hệ rõ ràng với giá của BTC.

Các chỉ số về tính thanh khoản ở đây được hiển thị trong Glassnode Studio kể từ ngày hôm nay.

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Báo cáo này không đưa ra bất kỳ lời khuyên đầu tư nào. Tất cả dữ liệu chỉ được cung cấp cho mục đích thông tin. Không có quyết định đầu tư nào được dựa trên thông tin được cung cấp ở đây và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.

Nguồn: https://insights.glassnode.comSàn Binance: bắt đầu giao dịch mua bán Coin/Token/Airdrop trên sàn giao dịch lớn nhất thế giới (đăng ký ngay để được giảm 10% phí giao dịch)Bạn có đang gặp khó khăn về giao dịch và kiếm tiền trên thị trường tiền điện tử không? Cùng với đội ngũ giao dịch giàu kinh nghiệm: Nhóm giao dịch KTS ở đây để giúp bạn. Tham gia nhóm Trade Coin Margin KTS và Follow lệnh cùng chuyên gia theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Bạn cần đăng ký 1 tài khoản sàn Binance theo đường Link KTS: https://www.binance.com/en/futures/ref/ktsmargin dùng đúng Link để được giảm 10% phí giao dịch (Bài viết hướng dẫn đăng ký tài khoản tại đây)

Bước 2: Chuyển 1 phần tài khoản (tối thiểu 1000 USDT) vào mục ví Future.

Bước 3: Điền Form đăng ký vào kênh Telegram để cập nhật thị trường và Tín hiệu Giao dịch độc quyền theo thời gian thực miễn phí: https://forms.gle/Wrfp448UhXWnUk2c8

Bước 4: Tham gia nhóm Chát Telegram thảo luận về thị trường Coin giữa các thành viên (đi 1 mình thì đi nhanh hơn nhưng đi nhiều người thì đi xa hơn): https://t.me/chatkts

Bước 5: Inbox trực tiếp cho t.me/adktsgroup cùng số điện thoại hoặc email mà bạn đã đăng ký để yêu cầu được vào nhóm và nhận quy tắc khi tham gia nhóm.Xem thêm giải pháp kiếm tiền Trading:

Các Sản Phẩm KTS Trading: Copy Trade Tín Hiệu Ban Admin Chuyên Gia

Nội Dung Này Đã Được Bảo Vệ Bản Quyền Bởi KTS Group (Kiếm Tiền Số) và DMCA. Mọi hình thức copy cần xin phép hoặc ghi rõ nguồn trungvanhoang.com

Cho Đi Để Nhận Lại

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Loading…

0

Written by Admin KTS

Số dư Bitcoin trên các sàn giao dịch chạm mức thấp nhất 6 tháng khi tích lũy gia tăng

Bản nâng cấp London của Ethereum triển khai testnet cuối cùng trước đợt fork ngày 4 tháng 8

Back to Top

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.