Tối ưu CPC với Báo cáo Cụm từ tìm kiếm-Search Term Report

Cho Đi Để Nhận Lại

blog header Báo cáo thuật ngữ tìm kiếm

Báo cáo Cụm từ tìm kiếm (Search Term Reports) là một trong những nguồn số liệu quan trọng dùng để đánh giá chất lượng chạy chiến dịch chạy quảng cáo của bạn. Loại báo cáo này sẽ cho bạn biết chính xác người tìm kiếm đã tìm kiếm những gì để thấy được quảng cáo Bing của bạn trên trang tìm kiếm.

“Việc nhận ra ai đã click vào quảng cáo của chúng ta sẽ giúp chúng ta tối ưu lại chiến dịch tốt hơn”

Việc biết được tìm kiếm nào đã click vào quảng cáo của bạn giúp bạn tối ưu lại chiến dịch và tiết kiệm tiền hơn khi chạy quảng cáo bằng cách thêm vào từ khóa mới và từ khóa phủ định để loại bỏ các tìm kiếm không mong muốn. Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn bạn thực hiện từng bước để lấy được thông tin từ báo cáo, phân tích các tìm kiếm và có hành động tiếp theo phù hợp với từng loại tìm kiếm đó

Truy cập báo cáo Cụm từ tìm kiếm (Search Term Report)

Đối với quảng cáo Google AdWords

AdWords có thể tạo ra một báo cáo với tất cả các cụm từ tìm kiếm được nhiều người sử dụng tìm kiếm và nhận được nhấp chuột trong 30 ngày gần nhất. Tất cả các cụm từ tìm kiếm khác, cùng với khoảng thời gian tìm kiếm khác, sẽ được tổng hợp trong dòng “Other search Terms”.

Cách mở báo cáo Cụm từ tìm kiếm (Search Term Report) như sau:

   1. Nhấp vào tab Campain.
   2. Nhấp vào tab Keywords.
   3. Nhấp vào nút Details.
   4. Chọn All từ trình đơn thả xuống
   5. Nhấn vào nút Download để xuất dữ liệu.

Sử dụng Báo cáo cụm từ tìm kiếm trong Google Adwords để tối ưu CPC

Đối với Quảng cáo Bing

Bing có thể tạo ra một báo cáo với tất cả các cụm từ tìm kiếm mà có ít nhất một nhấp chuột trong báo cáo thời gian một giờ. Vì thế,

số lần hiển thị được liệt kê trong một báo cáo cụm từ tìm kiếm của Bing có thể chỉ là một phần nhỏ trong tổng số hiển thị thực sự tạo ra trong một truy vấn tìm kiếm

Các bước để tạo ra các bảng báo cáo cụm từ tìm kiếm trong Bing của bạn như sau:

   1. Nhấp vào tab Report.
   2. Chọn Search Term (Từ khóa tìm kiếm)  dưới Performance từ Report Type.
   3. Chọn “Delivered match type”,” “Keyword” & “Search query”

Sử dụng Báo cáo cụm từ tìm kiếm trong Bing để tối ưu CPC

Tìm từ khóa mới có tiềm nằng

Các báo cáo cụm từ tìm kiếm có đầy đủ các từ khóa tiềm năng, đặc biệt là nếu chiến dịch của bạn có sử dụng các từ khóa có kiểu broad và phrase. Bạn cần phải xem trong báo cáo, từ khóa nào thể hiện tốt còn từ khóa nào chưa trong chiến dịch đã chạy.

Để tìm từ khóa tiềm năng trong báo cáo của bạn:

 1. Lọc các từ khoá ch hin th kiu broad và phraseBi vì các t khóa dng Exact đã có trong chiến dch ca bn
 2. Sắp xếp theo nhấp chuột cao nhất hoặc chuyển đổi cao nhất để xem truy vấn nào được thực hiện tốt nhất.
 3. Xem xét tng truy vấn tìm kiếm trong mỗi hàng. Nhìn vào tỷ lệ CTR và chuyển đổi ri so sánh với các hàng khác để đánh giá chất lượng của từ khóa đó.
 4. Khi nhn thy từ khóa tim năng thì b sung từ khoá đó và chiến dng vi kiu t khóa Exact. Bằng cách này bạn có thể đảm bảo quảng cáo của bạn đưc hiển thị cho các truy vấn này trong tương lai.

Bạn cũng có thể tìm từ khóa tiềm năng bằng Google Keyword Planner.

Tìm từ khoá phủ định

Các báo cáo truy vấn tìm kiếm cũng có thể tiết lộ những từ khoá phủ định, đặc biệt là nếu chiến dịch của bạn có các từ khóa kiểu broad và phrase . Bạn sẽ muốn xem xét thông qua các báo cáo cho các truy vấn không thích hợp mà bạn muốn tránh quảng cáo trên trong tương lai.

Tìm từ khóa Phủ định để Tăng CTR & Điểm Chất lượng:

 1. Lọc các từ khoá ch hin th kiu broad và phraseBi vì các t khóa dng Exact đã có trong chiến dch ca bn
 2. Sắp xếp theo impressions cao nhất để xem các truy vấn này hay đưc hin thvi quảng cáo của bạn.
 3. Xem xét các truy vấn tìm kiếm trong mỗi hàng. Nhìn vào CTR, chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổi và so sánh với các hàng khác để đánh giá chất lượng của từ khóa.
 4. Nếu các t khóa truy vấn không liên quan và không dẫn đến chuyển đổi, bạn có thể thêm từ khoá đó là t khóa phủ định. Khi bạn thêm từ khóa phủ định bằng cách này, bạn sẽ cải thiện trực tiếp CTR và Điểm Chất lượng.

Tìm từ khóa Phủ định để tiết kiệm tiền và CPA thấp hơn:

 1. Lọc các từ khoá ch hin th kiu broad và phraseBi vì các t khóa dng Exact đã có trong chiến dch ca bn
 2. Sắp xếp theo Spend cao nhất để xem những từ khóa khiến cho bạn b ra nhiu chi phí nhất.
 3. Xem xét các truy vấn tìm kiếm trong mỗi hàng. Nhìn vào CTR, chuyển đổi và tỷ lệ chuyển đổivà so sánh với các hàng khác để đánh giá chất lượng của từ khóa đó.
 4. Nếu các truy vấn không liên quan và không dẫn đến chuyển đổi, bạn có thể thêm từ khoá đó là t khóa phủ định. Khi bạn thêm từ khóa phủ định bằng cách này, bạn sẽ tiết kiệm tiền bạc và trực tiếp cải thiện chi phí cho mỗi chuyển đổi.

 

Cho Đi Để Nhận Lại

Hỏi Đáp

Bình Luận

mm

Trung Văn Hoàng

Bản thân thích được học hỏi những người tài giỏi hơn mình. Cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm làm Online để ai cũng có thể làm được.

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

shares