Peng Joon Chia Sẻ Hệ Thống Kiếm Tiền Online Tự Động Tại Wealth Submit 2016

Trong chương trình Wealth Submit 2016 diễn ra vừa rồi tại Hà Nội, mình có tham dự buổi diễn thuyết của Peng Joon. Trong quá trình nghe Peng Joon trình bày, mình chỉ ghi chú lại những ý...