UI/UX và SEO : UX/UI là gì?

SEO chỉ liên quan tới nội dung, backlink hay còn gì khác nữa không? Trong loạt các bài viết vừa qua có lẽ các bạn đã biết thêm về sự liên quan của SEO...