Hướng Dẫn Ví Cứng Ledger Nano S Trữ Lạnh Bitcoin và Các Altcoins

Thời gian vừa qua sau vụ sập sàn BTC-e đã có nhiều người ý thức việc lưu trữ tiền điện tử của mình trong ví cứng trữ lạnh nhiều hơn và đã liên hệ...