Category: Quảng cáo Google Adwords

Bing-Ads-google-Adwords 2

6 ưu điểm giúp Bing Ads cạnh tranh với Google Adwords khi bạn quảng cáo Online ở Mỹ

Những ông lớn tìm kiếm đều công khai các báo cáo thu nhập hàng năm. Bạn có thể xem chi tiết tại đây cho Google, Microsoft, và Yahoo! Các báo cáo Bing và Yahoo...

blog_header-improve-quality-score 2

Hiểu và tăng Điểm Chất lượng Google Adwords và Bing

Tăng Điểm Chất lượng Google Adwords và Bing là rất khó… đó là điều mà nhiều marketer nghĩ khi tối ưu hóa chiến dịch PPC. Theo mình, điều quan trọng là chúng ta phải...

blog header Báo cáo thuật ngữ tìm kiếm 1

Tối ưu CPC với Báo cáo Cụm từ tìm kiếm-Search Term Report

Báo cáo Cụm từ tìm kiếm (Search Term Reports) là một trong những nguồn số liệu quan trọng dùng để đánh giá chất lượng chạy chiến dịch chạy quảng cáo của bạn. Loại báo cáo...