Category: Quảng cáo Online

Hương dẫn đăng ký Payoneer miễn phí 4

Hướng dẫn đăng ký Payoneer được tặng $25 miễn phí

Link đăng ký Payoneer để bạn được nhận $25 TẠI ĐÂY (Lưu ý: chương trình khuyến mãi có giới hạn thời gian, mình khuyên bạn nên đăng ký ngay, khi bạn không còn nhìn...

blog_header-improve-quality-score 2

Hiểu và tăng Điểm Chất lượng Google Adwords và Bing

Tăng Điểm Chất lượng Google Adwords và Bing là rất khó… đó là điều mà nhiều marketer nghĩ khi tối ưu hóa chiến dịch PPC. Theo mình, điều quan trọng là chúng ta phải...

blog header Báo cáo thuật ngữ tìm kiếm 1

Tối ưu CPC với Báo cáo Cụm từ tìm kiếm-Search Term Report

Báo cáo Cụm từ tìm kiếm (Search Term Reports) là một trong những nguồn số liệu quan trọng dùng để đánh giá chất lượng chạy chiến dịch chạy quảng cáo của bạn. Loại báo cáo...