TRUNG VĂN HOÀNG Blog

Tiếp thị lại 1

Quảng cáo tiếp thị lại Facebook case study 2 – kiếm $18000 trong 48h

Trong bài viết trước mình có hướng dẫn bạn công thức quảng cáo 3F trên Facebook (có sử dụng tiếp thị lại trên Facebook) để làm tăng tỷ lệ chuyển đổi cho Site. Nếu...

Cong thuc quang cao 3F 10

Công thức Quảng cáo 3F trên Facebook – $300 chỉ trong 24h

Theo số liệu thống kê thực tế về bán hàng qua website thì chỉ có khoảng từ 2-4% lượng truy cập trên website sẽ chuyển đổi thành một tương tác (đầu tiên) nào đấy...

long-tail-keywords 5

10 cách tìm Long Tail Keyword – 99% thành công với Niche Site

Mình thật sự thích và thường xuyên sử dụng Google Keyword Planner nhưng nó có một thiếu sót chết người: Google Keyword Planner cung cấp những từ khóa chính xác hoặc rất gần với...